TCP Activity
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง
2018-04-03 รายงาน คณะกรรมการการมีส่วนร่วมโครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า ประจำปี2560 (ส่วนปรับปรุงเพิ่มเติมTCP1)
2016-11-23 มอบกระดาษ I dea Green ให้กับหน่วยงานราชการ
2016-11-11 ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดศรีโลหะฯ
2016-11-01 มอบเครื่องเล่น ศูนย์เด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าม่วง
2016-10-14 จัดกิจกรรม Green Academy
2016-09-29 มอบเสื้อ New High 11,009tons
2016-09-26 เปิดห้องเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
2016-09-20 เปิดบ้านต้อนรับผู้นำและสมาชิกชุมชน ต.บ้านใหม่ ต.ม่วงชุม ต.พังตรุและต.ท่าตระคร้อ
2016-08-22 โครงการ โต๊ะเก้าอี้เรียนเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่
2016-08-17 รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
2016-08-22 ประกาศโรงงานท่าม่วง เชิญชวนพนักงานเปิดห้องออกกำลังกาย
2016-07-28 โรงงานท่าม่วงรับรางวัล CSR-DIW Continuous Award
2016-07-22 โครงการผักอินทรีย์
2016-06-02 รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2016-07-21 สนับสนุนอาหารกลางวันและมอบอุปกรร์การเรียน รร.บ้านหนองตาบ่ง
2016-07-11 สนับสนุนอาหารกลางวันและมอบอุปกรร์การเรียน รร.บ้านมะกอกหมู่(ปุณสิริวิทยา)
2016-07-08 สนับสนุนอาหารกลางวัน รร.วัดวังศาลา
2016-07-06 สนับสนุนอาหารกลางวัน รร.วัดวังขนาย
2016-06-27 ประชุมคณะกรรมการ การมีส่วนร่วมโครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า
2016-05-09 มอบทุนการศึกษา โรงเรียนรอบโรงงาน
2016-05-04 มอบทุนบุตรชุมชนรอบโรงงาน
2016-04-26 Action plan safety 2016 ครั้งที่ 3
2016-04-12 ขอเชิญร่วมทำบุญโรงงาน
2016-04-01 Action plan safety 2016 ครั้งที่ 2
2016-03-20 โครงการนำร่องMou
2016-03-23 รับรางวัล TPM
2016-03-09 Action plan safety 2016
2016-02-18 มอบเงินสนับสนุนป้าย 100 ปี ตลาดเก่าท่าม่วง
2016-02-18 มอบเงินสนับสนุนสร้างศาลา ศิษย์เก่า 80 ปี รร.วัดวังขนาย
2018-01-01 คุณกิตติ วิวัฒน์บวรวงษ์ ผู้จัดการโรงงาน อวยพรปีใหม่2561
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 30 จาก 82
         
  
Copyright 2012 Thai Cane Paper PLC.  All rights reserved. l Contact us:
infotcp@thaicane.com   LEGAL & PRIVACY | TAKE DOWN NOTICE