TCP Activity
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง
2019-05-18 Action plan ประจำปี2561 รุ่น3
2019-05-18 Action plan ประจำปี2561 รุ่น2
2019-05-18 กิจกรรม Open House ต้อนรับเยาวชนนักเรียนรอบๆบริเวณโรงงาน 2 โรงเรียน
2019-05-18 กิจกรรม Open House ต้อนรับเยาวชนนักเรียนรอบๆบริเวณโรงงาน 5 โรงเรียน
2019-05-17 กิจกรรม Open House ชุมชน ต.ท่าม่วง และต.ทุ่งทอง
2019-05-17 Action plan ประจำปี2561 รุ่น1
2019-05-17 ร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน พบประชาชน ร่วมกับเทศบาลตำบลวังขนาย
2019-05-17 สนับสนุนของขวัญวันเด็กโรงเรียนและชุมชน
2018-04-03 รายงาน คณะกรรมการการมีส่วนร่วมโครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า ประจำปี2560 (ส่วนปรับปรุงเพิ่มเติมTCP1)
2016-11-23 มอบกระดาษ I dea Green ให้กับหน่วยงานราชการ
2016-11-11 ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดศรีโลหะฯ
2016-11-01 มอบเครื่องเล่น ศูนย์เด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าม่วง
2016-10-14 จัดกิจกรรม Green Academy
2016-09-29 มอบเสื้อ New High 11,009tons
2016-09-26 เปิดห้องเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
2016-09-20 เปิดบ้านต้อนรับผู้นำและสมาชิกชุมชน ต.บ้านใหม่ ต.ม่วงชุม ต.พังตรุและต.ท่าตระคร้อ
2016-08-22 โครงการ โต๊ะเก้าอี้เรียนเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่
2016-08-17 รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
2016-08-22 ประกาศโรงงานท่าม่วง เชิญชวนพนักงานเปิดห้องออกกำลังกาย
2016-07-28 โรงงานท่าม่วงรับรางวัล CSR-DIW Continuous Award
2016-07-22 โครงการผักอินทรีย์
2016-06-02 รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2016-07-21 สนับสนุนอาหารกลางวันและมอบอุปกรร์การเรียน รร.บ้านหนองตาบ่ง
2016-07-11 สนับสนุนอาหารกลางวันและมอบอุปกรร์การเรียน รร.บ้านมะกอกหมู่(ปุณสิริวิทยา)
2016-07-08 สนับสนุนอาหารกลางวัน รร.วัดวังศาลา
2016-07-06 สนับสนุนอาหารกลางวัน รร.วัดวังขนาย
2016-06-27 ประชุมคณะกรรมการ การมีส่วนร่วมโครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า
2016-05-09 มอบทุนการศึกษา โรงเรียนรอบโรงงาน
2016-05-04 มอบทุนบุตรชุมชนรอบโรงงาน
2016-04-26 Action plan safety 2016 ครั้งที่ 3
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 61 - 90 จาก 150
         
  
Copyright 2012 Thai Cane Paper PLC.  All rights reserved. l Contact us:
infotcp@thaicane.com   LEGAL & PRIVACY | TAKE DOWN NOTICE